Joomlaboek
Image default
Dienstverlening

RFID in de bibliotheek verruimt de uitleenmogelijkheden

De zogenoemde EM-technologie is in veel Nederlandse bibliotheken inmiddels een vertrouwd onderdeel van het uitleenproces geworden. Door van deze technologie gebruik te maken, wordt stiekem leenitems meenemen, zonder dat deze worden geregistreerd, praktisch onmogelijk. Dit is te danken aan het elektromagnetische label dat er op vastgekleefd zit.

Wanneer deze technologie met RFID in de bibliotheek gecombineerd wordt, krijgen de leenitems technisch gezien een extra functionaliteit die te vergelijken is met een streepjescode. RFID is als het ware de digitale variant daarvan en deze specifieke code kan alleen worden (uit)gelezen door apparaten die hier speciaal voor bedoeld zijn. Voor dat uitlezen hoeft een item overigens niet per se fysiek contact met het uitleesapparaat te maken. Ook registratie op (beperkte) afstand is een optie.

Meer zelfservicemogelijkheden dankzij RFID in de bibliotheek

 

RFID in de bibliotheek maakt het onder meer mogelijk om een zelfservicesysteem in te voeren. Leden van de bibliotheek hoeven in zo’n geval niet langer in de rij te staan voor het registratieproces, maar kunnen dat klusje helemaal zelf afhandelen bij een specifieke RFID-terminal. Dit gemak, waar de leden van de bibliotheek van profiteren, bespaart niet alleen tijd, maar eventueel ook personeelskosten, omdat er minder personeel op de werkvloer nodig is voor het verwerken van de uitleen. Desgewenst kunnen personeelsleden dankzij RFID-automatisering er ook voor kiezen om een meer informerende en adviserende rol op zich te nemen, omdat daar dan gewoonweg meer tijd voor beschikbaar is.

Ook inleveren van items makkelijker middels RFID

Overigens is RFID in de bibliotheek niet alleen maar voor het uitlenen van items een aangename toepassing. Ook het inleverproces kan van het gemak van RFID profiteren. Dialoc ID heeft inleversystemen met RFID in haar assortiment beschikbaar, die niet alleen de ingeleverde items correct registreren, maar ook de mogelijkheid bieden om bij te late inlevering eventueel boetes te berekenen en deze meteen te incasseren.