Joomlaboek
Image default
Woning en Tuin

Wat doet een boomchirurg?

Het vak van een boomchirurg is veelzijdig en kent verschillende disciplines. Dat is ook nodig omdat een boomchirurg ervoor moet zorgen dat bomen niet ziek worden en als ze wel ziek zijn dat ze behandeld worden. Dat kan gedaan worden door de bodem met bemesting te verrijken, maar ook door een boom te snoeien en in het uiterste geval te kappen. Een professionele boomchirurg wordt daarom tegenwoordig ook wel een boomverzorger genoemd.

Een professionele boomchirurg kan voorkomen dat een boom ziek wordt

Om te voorkomen dat een boom ziek wordt is het belangrijk dat de boom periodiek voldoende aandacht krijgt. Door de boom een visuele inspectie te geven zal de boomchirurg zwakheden vinden en die verhelpen door de boom op bepaalde plekken te snoeien. Een boom krijgt daardoor zijn balans weer terug waardoor deze in staat zal zijn zich beter te kunnen ontwikkelen. Ook kan een boomchirurg voorkomen dat een boom ziek wordt door de bodem te inspecteren. Door een monster van de bodem te nemen kan de staat van de bodem onderzocht worden. Wanneer de bodem niet voldoende vruchtbaar is bestaat de kans dat de boom uiteindelijk ziek wordt. Een boomchirurg kan er in dat geval voor kiezen om de bodem te bemesten zodat de boom weer in staat gesteld wordt om voldoende voeding op te nemen.

Wat doet een boomchirurg wanneer een boom beschadigd is?

Een boom kan beschadigd raken. Zo kunnen er als gevolg van een storm takken afbreken. Ook kan het zijn dat een boom dichtbij een gebouw of woning staat en door stevig wind langs de stenen schuurt. Door afbrekende takken of door het schuren van takken langs een gebouw kunnen bomen wonden oplopen. Vaak zal een boomchirurg in dat geval enkele takken wegsnoeien. Wanneer dat niet gedaan wordt kunnen de wonden geïnfecteerd raken en kan de boom in het uiterste geval dood gaan.

Soms zijn bomen dusdanig beschadigd of al zo ziek dat ze dood gaan en voor de leefomgeving een gevaar (kunnen) vormen. In dat geval zal de boomchirurg een advies uitbrengen om de boom te laten kappen. Het kappen van een boom kan echter niet zomaar even gedaan worden. Er is voor het kappen van een boom namelijk een vergunning nodig.

https://www.vergelijkhoveniers.nl/boomchirurg/