Joomlaboek
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Outplacement helpt bij ontslag

Outplacement is het zoeken én vinden van een passende nieuwe baan bij een nieuwe werkgever, onder begeleiding van een deskundige loopbaanadviseur.

Hoe werkt outplacement?

Welke mogelijkheden kunnen mensen benutten en welke middelen worden ingezet bij outplacement? Samen met een vaste loopbaanadviseur worden voor de medewerker de kansen en mogelijkheden in beeld gebracht. De doelstelling van outplacement, een nieuwe baan, wordt gedefinieerd alsmede datgene wat nodig is om deze doelstelling te bereiken. Dan wordt er over gegaan tot actie: de medewerker wordt op alle mogelijke manieren begeleid bij de voorbereiding van de zoektocht naar een baan waarin deze zich thuis voelt. Bijvoorbeeld met gerichte trainingen. En er wordt samen met de medewerker op zoek gegaan naar die nieuwe baan.

Welke middelen en mogelijkheden hebben outplacementbureaus in huis?

• gedegen voorlichting

• loopbaanadvies

• helder plan van aanpak

• training en coaching

• bemiddeling

• aanvullende faciliteiten

• begeleiding na plaatsing

Trainingen & workshops

Tijdens een outplacementtraject verruimen de trainingen en workshops van het outplacementbureau het blikveld van de medewerker. Ze bieden inzicht en houvast. Vol vertrouwen en met een helder doel voor ogen gaat men met de medewerker gericht op zoek naar een nieuwe baan.

Faciliteiten bij outplacement

Tijdens de zoektocht naar een nieuwe baan kan de medewerker gebruik maken van de verschillende faciliteiten van het outplacementbureau. Zo biedt het outplacementbureau de beschikking over internet, adresbestanden en een breed scala aan relevante informatiebronnen.

Een nieuwe baan

Met het vinden van een nieuwe baan is een nieuw hoofdstuk is begonnen. Toch wordt de medewerker niet zomaar in het diepe gegooid. Tijdens de eerste twee maanden in de nieuwe functie kan de medewerker nog steeds rekenen op eventuele begeleiding van het outplacementbureau.

 

https://www.outplacementverzekering.nl